Preparaty na Niedobory Wapnia

Preparaty na niedobory wapnia dla bydła - Sklep Internetowy

TOP+ CALCIUM 500 ml
Produkt dostępny w magazynie
Top+ Calcium Produkt zawiera łatwo przyswajalny wapń w postaci chlorku wapnia oraz mleczanu wapnia, chlorek magnezu. Produkt ponadto zawiera dużo energii w postaci glicerolu, glikolu mono propylenowego, sorbitolu.Przeznaczenie produktu/wskazania:> Produkt przeznaczony dla krów o dużej wydajności mlecznej oraz u krów po 3-6 laktacji u których mogą występować spadki poziomu wapnia ze względu na jego mniejszą przyswajalność i duże wydzielanie wapnia z mlekiem. Taki stan to hypokalcemia podkliniczna, która wpływa niekorzystniena kurczliwość mięśni gładkich tj.: żwacza, trawieńca, macicy, zwieraczy strzykowych.> Przy spadku poziomu wapnia we krwi stwierdza się większą częstotliwość przemieszczeń trawieńca. Dlatego aby zapobiegać wyżej wymienionym problemom, proponujemy Państwu skuteczny produkt w postaci emulsji Top+ Calcium.
29,70 zł
TOP+ CALCIUM 5L
Produkt dostępny w magazynie
Top+ Calcium Produkt zawiera łatwo przyswajalny wapń w postaci chlorku wapnia oraz mleczanu wapnia, chlorek magnezu. Produkt ponadto zawiera dużo energii w postaci glicerolu, glikolu mono propylenowego, sorbitolu.Przeznaczenie produktu/wskazania:> Produkt przeznaczony dla krów o dużej wydajności mlecznej oraz u krów po 3-6 laktacji u których mogą występować spadki poziomu wapnia ze względu na jego mniejszą przyswajalność i duże wydzielanie wapnia z mlekiem. Taki stan to hypokalcemia podkliniczna, która wpływa niekorzystniena kurczliwość mięśni gładkich tj.: żwacza, trawieńca, macicy, zwieraczy strzykowych.> Przy spadku poziomu wapnia we krwi stwierdza się większą częstotliwość przemieszczeń trawieńca. Dlatego, aby zapobiegać wyżej wymienionym problemom, proponujemy Państwu skuteczny produkt w postaci emulsji Top+ Calcium
232,20 zł