Axcelera-C

Axcelera-C prestarter dla cieląt - Sklep Internetowy

Prestarter dla cieląt AXCELERA-C 12,5kg pierwsza pasza dla cieląt granulat
Produkt dostępny w magazynie
Prestarter dla cieląt Axcelera –C od 4 dnia życia. Wczesne zapewnienie cielętom dostępu do pasz stałych przyspiesza rozwój żwacza, zwiększa liczbę cykli przeżuwania i przyspiesza czas ich trwania.Szczególne znaczenie mają pasze zawierające skrobię, która jest łatwo przyswajalna przez cielęta i zapewnia optymalny poziom kwasu propionowego, co przyczynia się do właściwego rozwoju żwacza. Taki sposób postępowania prowadzi do właściwego rozwinięcia kosmków oraz utworzenia grubej i odpowiednio pofałdowanej ściany żwacza, która będzie mieć korzystny wpływ na przyswajanie składników pokarmowych. Grubsza ściana żwacza będzie lepiej funkcjonować przez całe życie zwierzęcia oraz poprawi wchłanianie składników pokarmowych do krwi, kiedy cielę stanie się jałówką. Jałówka, a potem krowa będzie mogła lepiej wykorzystać składniki pokarmowe zawarte w paszy.
118,31 zł